HOW TO ORDER

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าของเรา ได้ง่าย ๆ ผ่านหลายช่องทาง

โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ และกด “ซื้อสินค้า” หรือกด “เพิ่มไปยังรถเข็น” หลังจากเลือกรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ซื้อสินค้า” แอปพลิเคชันจะพาคุณไปยังหน้าจอ “ทำการสั่งซื้อ”

โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ และกด “ซื้อสินค้า” หรือกด “เพิ่มไปยังรถเข็น” หลังจากเลือกรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ซื้อสินค้า” แอปพลิเคชันจะพาคุณไปยังหน้าจอ “ทำการสั่งซื้อ”

โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ และกด “ซื้อสินค้า” หรือกด “เพิ่มไปยังรถเข็น” หลังจากเลือกรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ซื้อสินค้า” แอปพลิเคชันจะพาคุณไปยังหน้าจอ “ทำการสั่งซื้อ”

โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ และกด “ซื้อสินค้า” หรือกด “เพิ่มไปยังรถเข็น” หลังจากเลือกรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ซื้อสินค้า” แอปพลิเคชันจะพาคุณไปยังหน้าจอ “ทำการสั่งซื้อ”

โดยระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รหัสสินค้า ราคา และจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อให้ครบถ้วน จากนั้นทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่